Logga in - Kundvagn - Till kassan
 

TillverkareNyhetsbrev

E-post:

 Prenumerera
 Inte prenumerera

Den vanligaste smittovägen.

Influensa smittar vanligen via kontaminerade händer till föremål som berörs av hand som senare förs till mun eller mat som förtäres.
God hygien är därför viktig för att hindra smittspridning. Tangentbord och möss som användes av flera bör regelbundet desinfekteras.

Influensan i Sverige

Tre influensastammar cirkulerar fortfarande i Sverige, men ökningen har avstannat för samtliga och antalet rapporterade fall ligger ungefär på samma nivå som för vecka 1. Det är för tidigt att förutse hur influensasituationen kommer att utvecklas under den närmaste tiden.

 

Influensa A(H1N1)2009 (den pandemiska influensan eller ”svininfluensan”)

Under vecka 2 har 168 nya fall av influensa A(H1N1)2009 anmälts enligt Smittskyddslagen, vilket ger totalt 518 fall under säsongen. Antalet nya fall ligger på ungefär samma nivå som vecka 1 (176 fall). Sjukhusvård har krävts för 184/518 (35 %) av fallen , och 27 fall har krävt intensivvård. Respiratorvård har rapporterats för sju av dessa, fyra har fått ecmo-behandling Fem dödsfall har rapporterats under säsongen. Alla tillhörde riskgrupp för svår influensasjukdom. Uppgift om vaccinationsstatus (vaccinerade mot AH1N1 inför förra säsongen och/eller denna säsong) finns för 345 patienter, ca 67 % av alla rapporterade fall. Andelen vaccinerade av de insjukande är hittills 15% , men skiljer sig något mellan åldersgrupperna. Av 63 barn under 15 år rapporteras 1 (1%) vara vaccinerat, 42/261 (16 %) i åldersgruppen 15–64 år och 8/21 (38 %) i gruppen över 65 år.

Säsongsinfluensa och sentinelrapportering

Även inom den frivilliga laboratorierapporteringen har antalet anmälda säsongsinfluensadiagnoser, både A och B, planat ut under den senaste veckan. Totalt har 79 säsongsinfluensor anmälts, varav 25 A och 63 B. Majoriteten har konfirmerats vid laboratorierna i Malmö, Göteborg och Halmstad.
Åter en vecka med ca 80 prover tagna inom sentinelprovtagningen. Lite färre positiva prov denna vecka. 17 prover är positiva för den pandemiska influensan, majoriteten kommer från Stockholm, Skåne och Dalarna. Nio influensa B positiva prov har analyserats, fyra från Stockholm, två från Västerbotten och ett från vardera Halland, Skåne och Västmanland.
Inom sentinelövervakningen utgjorde andelen patienter vecka 2 i genomsnitt 1,1 procent av alla patientbesök, en ökning med 0,3% sedan vecka 1. Totalt har 48 patienter med kliniska influensasymptom rapporterats vecka 2. Rapporter har kommit från alla landsdelar. Högsta andelen influensapatienter bland de vårdsökande har Stockholm, Värmland och Skåne haft.

Tabell 1. Antal influensafall i Sverige/aktuell vecka

InfluensatypAntal vecka2/11

Antal

vecka 3/11

Kumulativt antal***
A(H1N1) 2009* 168 71** 455
Säsongsinfluensa A 25 - 160
Säsongsinfluensa B 63 - 255
Totalt25671870

*OBS! Den sk. pandemiska influensan har bytt namn och heter nu A(H1N1)2009.

**Dessa siffror är preliminära och redovisas bara här, men de kommer att ingå i nästa veckas influensarapport.

**Kumulativt antal är det totala antal diagnoser from. vecka 40/2010.

 

 

Utförligare information finns hos SMITTSKYDSINSTITUTET

collapse/expand Kundvagn

Din kundvagn är tom.

collapse/expand Senaste produktSök